Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 114/23 od 19.12.2023. godine).

Ovim pravilnikom od 1. januara 2024. godine uvodi se kontrola jednostavnih nabavki od strane Ministarstva finansija.

Navedena kontrola podrazumijeva mogućnost podnošenja Zahtjeva za vršenje monitoringa postupka jednostavne nabavke  u roku i na način propisan ovim pravilnikom.

Na ovaj način omogućen je određeni vid zaštite prava ponuđača koji učestvuju u postupcima jednostavnih nabavki u cilju sprječavanja kršenja osnovnih principa javnih nabavki.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki