RTCG pripremila prilog “Evropa za tebe” u vezi sa pregovaračkim poglavljem 5 – Javne nabavke

U okviru emisije “Evropa za tebe”, Radio televizija Crne Gore – RTCG pripremila je prilog o reformama u okviru Pregovaračkog poglavlja 5 – Javne nabavke.

U emisiji su učešće uzeli:
Jelena Jovetić, šefica Radne grupza pregovaračko poglavlje 5, koja je predstavila najznačajnije reforme koje je Vlada Crne Gore sprovela u dijelu kreiranja efikasnijeg sistema javnih reformi i implementacije standarda zahtijevanih u integracionim procesu.

Značaj javnih nabavki za cjelokupan ekonomski ambijent Crne Gore, kao i učešće domaćih privrednih subjekata u ukupnom obimu javne potrošnje kroz javne nabavke predstavila je gospođa Nina Dakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore.
Iskustvo ponuđača u primjeni novih standarda predstavila je gospođa Marijana Bošković, ispred privrednog društva Farmegra doo,Podgorica.
Osvrt na reforme u dijelu sistema javnih nabavki, ocjene Evropske komisije, kao i važnost primjene standarda EU zemalja, dao je Luka Dedić, sekretar Pregovaračkog poglavlja 5.
Emisija je bila posvećena reformskim naporima uloženim u cilju uspostavljanja novog okvira javnih nabavki u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na najveći iskorak u u okviru ove javne politike efektima funkcionisanja prvog sistema elektronskih javnih nabavki u Crnoj Gori – CEJN.
Naime, ukazano je na brojne mogućnosti CEJN-a u dijelu digitalizacije procesa javne nabavke, što je rezultiralo većim indeksom konkurentnosti, transparentnosti, efikasnosti i većim nivoom povjerenja šire javnosti.
Brojne reforme u ovoj oblasti konstatovane kroz dobar napredak postignut u okviru Pregovaračkog poglavlja 5 doprinijeće, kako je istaknuto u emisiji olakšanoj integraciji u međunarodno tržište javnih nabavki, čemu su svi akteri u sistemu javnih nabavki predano posvećeni.

 
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja izrazava zahvalnost Radio televiziji Crne Gore na pripremi priloga u vezi sa ovom temom, kao i sagovornicima na izraženoj zajednickoj posvećenosti daljim reformama.