26. maj 2021. godine, Održan Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, a u skladu sa dinamikom utvrđenom javnim pozivom, održalo je 26. maja 2021. godine okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine.

Novi strateški dokument predviđa aktivnosti budućeg djelovanja Ministarstva, kao i odgovore na ključne izazove u sistemu javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Takođe, Strategija daje pregled mjera i aktivnosti za postizanje predviđenih ciljeva usmjerenih kreiranju efikasnog i efektivnog sistema javnih nabavki i implementaciju nove politike javno-privatnog partnerstva. Strategija je izrađena uz podršku eksperata SIGMA-e, a u skladu sa predlozima zaintresovanih strana biće dodatno unaprjeđena prije konačnog usvajanja od strane Vlade Crne Gore.

Pored prisustva predstavnika relevantnih institucija u sistemu javnih nabavki i nevladinog sektora, priliku da učestvuju na Okruglom stolu i daju svoje komentare i sugestije na strateški tekst imali su i predstavnici privrede, kao i drugi zainteresovani subjekti putem Zoom platforme.

Javna rasprava o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine traje do 8. juna 2021. godine.