Administrativni kapaciteti i NPI – Nacionalni plan za evropsku integraciju Crne Gore

U Podgorici je u organizaciji Evropskog pokreta dana 10.02.2012. godine održan okrugli sto na temu jačanja administrativnih kapaciteta u svijetlu primjene nacionalnog plana za integraciju Crne Gore u Evropsku Uniju.

U ime Uprave za javne nabavke sastanku su prisustvovali Goran Vojinović,Samostalni Savjetnik i Marina Vukčević,volonter.

Izlaganje na okruglom stolu su imali direktor Evropskog pokreta u Crnoj Gori g-din Momčilo Radulović, direktor Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori g-din Petar Turčinović.

G-din Momčilo Radulović je prisutne upoznao sa temom okruglog stola koja se odnosi na EU Matrix analizu primjene NPI programa i s tim u vezi na analizu trenutnog stanja i daljeg jačanja administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori.Analiza je rađena u okviru projekta „EU Matrix – Monitoring primjene NPI-a u Crnoj Gori“ u saradnji sa Centrom za monitoring iz Podgorice i nevladinim udruženjem „INSTITUT ALTERNATIVA“ iz Podgorice.

Ambasador Republike Hrvatske uz Crnoj Gori, g-din Petar Turčinović je prisutne upoznao sa iskustvima Republike Hrvatske u procesu Evropskih integracija kada su u pitanju administrativni kapaciteti,odnosno sve prednosti i nedostatke u tom smislu koje je Hrvatska imala,dajući određene preporuke Crnoj Gori.

Direktor Uprave za kadrove, g-đa Svetlana Vuković je u svom izlaganju ukazala na značaj Uprave u procesu upravljanja ljudskim resursima,tj.procesu jačanja administrativnih kapaciteta.Ona je ukazala da je u Crnoj Gori u toku implementacija Strategija reforme državne uprave i s tim u vezi na rješenja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji je donijela Skupština Crne Gore polovinom 2011. godine,a koji počinje da se primjenjuje od 01.01.2013. godine.

G-din Momčilo Radulović se u svojoj prezentaciji osvrnuo na rezultate EU Matrix analize kojim je obuhvaćen veliki broj organa državne uprave,ukazujući pri tom na određene preporuke.