Ambasadorka Ukrajine, njena ekselencija, Oksana Oleksandrivna – Slusarenko posjetila Upravu za javne nabavke, 17. januar 2013. godine

U cilju obezbjeđenja preduslova za uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti javnih nabavki između institucija Ukrajine i Crne Gore kao i ukrajinskih i crnogorskih privrednih subjekata, Upravu za javne nabavke, posjetila je njena ekselencija, ambasadorka Oksana Oleksandrivna – Slusarenko.

Ambasadorka  Ukrajine izrazila je zainteresovanost za oblast javnih nabavki u Crnoj Gori i izrazili želju za bližim upoznavanjem sa zakonskim mogućnostima i procedurama za učešće ukrajinskih firmi na tenderima koji se raspisuju i objavljuju u Crnoj Gori.

Ovo se naročito odnosi na mogućnost učešća na tenderima u oblasti električne energije uključujući alternativne izvore energije, vodoprivrednih djelatnosti, javnih nabavki poljoprivrednih proizvoda, oblasti zaštite životne sredine, ljekova, javne infrastrukture, metalske industrije i dr.

Direktor Uprave za javne nabavke Dr Mersad Mujević  upoznao je Ambasadorku Slusarenko sa mogućnostima koje pruža crnogorski Zakon o javnim nabavkama za učestvovanje stranih firmi u postupcima javnih nabavki u Crnoj Gori. Tom prilikom je posebno apostrofirano da crnogorski zakon ne poznaje preferencijalni tretman u javnim nabavkama, odnosno da je po crnogorskom zakonu dozvoljeno svakom stranom privrednom subjektu da, pod istim uslovima kao i domaći subjekti, podnese ponudu i učestvuje u postupcima javnih nabavki u Crnoj Gori.

Ambasadorka Oleksandrivna – Slusarenko i direktor Mujević

Strateška odluka Crne Gore je dobijanje punog članstva u EU. Uzimajući to u obzir, naša zemlja preduzima aktivnosti u cilju harmonizacije našeg zakonodavstva i podzakonskih akata sa zakonodavdstvom EU. Uprava za javne nabavke je aktivno uključena u dio harmonizacije našeg nacionalnog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki sa relevantnim Direktivama EU , kao i proces prihvatanja evropskih standarda o radu u ovoj oblasti. Mi neprekidno radimo na osiguranju egikasnosti, racionalnosti i transparentnosti u toku postupaka dodjele ugovora javnih nabavki i na podsticanju konkurencije, saradnja sa Ukrajinskin privrednih sistemima će sigurno ojačati ovaj segment i podići nivo robne i druge razmjene na viši nivo, zaključio je Dr Mersad Mujević.

Ambasadorka je predložila da će u nastavku saradnje inicirati uspostavljanje direktnih komunikacija između relevantnih institucija za javne nabavke Ukrajine i Crne Gore, izraženo je obostrano zadovoljstvo kada je u pitanju funkcionisanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori  kao i za aktivnosti koje treba očekivati u nastupajućem periodu.

Dogovorena je brzo potpisivanje Protokola o saradnji institucija za javne nabavke Ukrajine i Crne Gore, koja će značiti jaču afirmaciju privrednih potencijala dvije zemlje, razmjenu informacija na polju javnih nabavki te iskustva Ukrajine naročito kada su u pitanju koncesije i privatno javno partnerstvo.

 

PR Služa Uprave za javne nabavke