Američka Privreda Komora posjetila Direkciju za javne nabavke

U cilju promocije rada Direkcije za javne nabavke kao i upoznavanja sa novim Zakonom o javnim nabavkama, Direkciju je posjetio G-din Edin Seferović, izvršni direktor Američke Privredne Komore u Crnoj Gori.

    G-din Seferović je izrazio želju da se upozna sa sistemom javnih nabavki u Crnoj Gori, i tom prilikom Direktor Direkcije G-din Mersad Mujević ga je informisao o sadašnjem zakonodavnom okviru, kao i o novom Zakonu o javnim nabavkama koji pruža široke mogućnosti kvalitetne primjene osnovnih načela javnih nabavki, prije svega transparentnosti postupaka.

G-dinu Seferoviću je takodje prezentovana antikorupcijska politika koju baštini Zakon o javnim nabavkama i mjere koje Direkcija preduzima u tom smjeru.

Pored toga, jedna od tema razgovora bila je i mogućnost saradnje  na polju animiranja američkih investitora i mogučnostima koje u tom pogledu Zakon o javnim nabavkama pruža. To se odnosi na činjenicu da je naš Zakon usaglašen sa sporazumom o izmjenama i pristupanju Centralnom Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini(CEFTA), definisano članom 35, koji se odnosi na javne nabavke. U tom članu se navodi da se svi ponudjači ravnopravno tretiraju na principima otvorene i efektivne konkurencije i jednakog tretmana.

  Na sastanku je govoreno i o elektronskom sistemu javnih nabavki u Crnoj Gori, sa aspekta uštede novca i vremena, koje ovaj sistem donosi.

Takodje,  dogovoreno je da Direkcija za javne nabavke u najskorije vrijeme organizuje predavanja na temu novog Zakona o javnim nabavkama, članovima američke privredne komore.

Direkcija za javne nabavke i Američka Privredna Komora u Crnoj Gori su dogovorile intenziviranje buduće saradnje, u smislu daljeg jačanja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, sa ciljem  boljeg pozicioniranja Crne Gore u privrednim tokovima američke ekonomije.