Beograd 13-14. novembar 2014. godine – Međunarodna Konferencija „Javne nabavke na lokalnom nivou“ u organizaciji Uprave za javne nabavke Srbije, UNDP i Švedske Ambasade

Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore, doc. dr Mersad Mujević i rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje i usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki, mr Sandra Škatarić na poziv Direktora Uprave za javne nabavke Republike Srbije, dr Predraga Jovanovića učestvovali na Međunarodnoj Konferenciji pod nazivom “Javne nabavke na lokalnom nivou” u organizaciji UNDP-a i Ambasade Švedske u Beogradu i ukazali na značaj koji ova Konferencija donosi u smislu dobrog upravljanja javnim fondovima na lokalnom nivou i modela koji se primjenjuje u Crnoj Gori.
Uprava za javne nabavke Srbije, u saradnji sa UNDP-om i Ambasadom Švedske organizovala je dvodnevnu međunarodnu konferenciju “Javne nabavke na lokalnom nivou” koja je 13 i 14. novembra t.g. održana u Beogradu, u Hotelu Zira.

Učesnike je u uvodnom dijelu pozdravio direktor Uprave za javne nabavke Srbije dr Predrag Jovanović i istakao određena ograničenja uspješnoj implementaciji propisa iz oblasti javnih nabavki na lokalnom nivou, prije svega nedostatak znanja, međusobne saradnje i razmjene stečenih znanja i iskustava koje treba da predstavljaju prirodan odgovor za izazove bržeg lokalnog razvoja. Skupu su, takođe, prisustvovali predstavnici opština Republike Srbije.

U daljem dijelu konferencije svoje učešće su uzeli predstavnici Uprava za javne nabavke Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije i ukazali na svoje modele i specifičnosti sa kojima se susreću prilikom realizacije javnih nabavki i praćenja istih na lokalnom nivou.

Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore doc. dr Mersad Mujević u svom izlaganju istakao je sljedeće specifičnosti, probleme, a i ograničenja sa kojima se prije svega susreću lokalne samouprave, kao i regulatorni organi koji sprovode Zakon o javnim nabavkama, ističući pri tom važnost nastavka organizacije ovih sastanaka sa aspekta regionalne saradnje, a u cilju iznalaženja najboljih praktičnih rješenja sa najmanjim rizikom za razvoj lokalnih samouprava.

Direktor Mujević je u svom izlaganju naglasio potrebu unaprjeđenja javnih nabavki u lokalnim samoupravama, u smislu sistemskog pristupa istom, jasnih kriterijuma za mjerenje uspješnosti reformi na lokalnom nivou, te mjerama za unaprjeđenje javnih nabavki u lokalnim samoupravama.

Pored ove teme na konferenciji je bilo riječi i o centralizaciji javnih nabavki na lokalnom nivou, kao i o modelu javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou. Ovu temu je posebno obrađivao predstavnik Slovenije, prof. dr Boštjan Brezovnik, direktor Instituta za lokalnu samoupravu i javne nabavke iz Maribora.

 
PR SLUŽBA UzJN