Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. godinu

Download

Izvještaj o napretku Crne Gore za 2013. godinu

Download

Održana je Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore 2013–2014. godine, Pravosuđe i temeljna prava, u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori i Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, uz podršku delegacije EU u Crnoj Gori i Slovak Aid-a, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma dana 03.02. i 04.02.2014. godine

Kopredsjedavajući: gospođa Svetlana Rajković, pomoćnica Ministra pravde i gospodin Milorad Marković, Centar za monitoring i istraživanje Eksperti izvjestioci: gospodin Marcel Zajac, Centar za filantropiju Republike Slovačke i gospođica Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija   Tema:  ,Zakonski i strateški okvir za djelovanje NVO u državi i uloga civilnog sektora u procesu evropskih integracija’ Preporuke […]

I Pregovori o pristupanju

– Šta su pregovori o pristupanju? – Tok pregovora

II Pregovaračka struktura za pregovore; poglavlje 5 – javne nabavke

– Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije […]