Zakon o potvrđivanju Odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Download

Zaključci Vlade – Usvajanje Zakona o potvrđivanju odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama – GPA, pri WTO

Download

Izjava glavnog pregovarača, g-dina Mujevića

Zakon o potvrđivanju Odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Download

Pridruženje Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama (GPA) pri STO

U impresivnu dinamiku pregovora, pregovarački tim na čelu sa doc dr Mersadom Mujevićem, imenovanovan od strane Vlade Crne Gore u oktobru 2013 godine, uspješno su okončani pregovori za pridruženje Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj Trgovinskoj Organizaciji. Crna Gora i Novi Zeland postale su najnovije članice Sporazuma o Vladinim nabavkama pri STO nakon […]