STRATEGIJA za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025

Izvještaj sa javne rasprave (održane u periodu od 18.05. do 08.06.2021. godine) povodom izrade Strategije unapređenja politike javnih nabavki i JPP u Crnoj Gori za period 2021-2025 godine Podgorica, jun 2021. godine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

Poziv za online obuku o javnim nabavkama za Inspektore za javne nabavke koja će se održati 08. juna 2021. godine

U prilogu je poziv za obuku o javnim nabavkama namijenjenu inspektorima za javne nabavke, koja će se održati 08.06.2021. godine sa početkom u 09:00 časova. Predavači: Gorana Mrvaljević, sertifikovani trener Sanja Poleksić, sertifikovani trener Goran Vojinović, sertifikovani trener   Termin održavanja: 08.06.2021. od 09:00-13:30h   Mjesto održavanja: Sala za sastanke broj 161 a u Direktoratu za politiku javnih […]

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva