Direkcija za javne nabavke Crne Gore učestvovala je na Sajmu praksi 2011. godine

U subotu, 10. novembra 2011. godine, Direkcija za javne nabavke Crne Gore je imala zapažen nastup na Sajmu praksi 2011, koji je organizovan pod pokroviteljstvom Uprave za kadrove Crne Gore i Career Team-a.

Studenti iz čitave Crne Gore su imali priliku da predstave svim  učesnicima Sajma  i predaju svoj CV, kako bi ostvarili svoju šansu za obavljanje tromjesečne prakse u nekoj od institucija.

Želimo se pohvaliti činjenicom da se u toku Sajma preko 70 studenata interesovalo za našu instituciju i predalo svoj CV. Studenti koji su se prijavili su studenti fakulteta ekonomske, pravne i društvene struke, kao i studenti sa određenim poznavanjem programiranja.

Klasifikacija predatih CV-a i stvaranje užeg izbora će se obaviti u toku januara, a studenti koji budu u užem izboru biće pozvani na razgovor, nakon kojeg će se odrediti koji student može obavljati tromjesečnu praksu u Direkciji.

Prezentaciju aktuelnog i budućeg stanja razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori kao i Direkcije za javne nabavke, posjetiocima su prenijeli Samostalni savjetnik Zilha Bralić i Viši savjetnik Aleksandar Anđić,zaposleni u Direkciji.

Direktor i učesnici Sajma