Interni oglas unutar državnog organa

Uprava za javne nabavke je 14. decembra 2013. godine objavila na sajtu Uprave za kadrove interni oglas unutar drzavnog organa radi popunjavanja radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I na neodređeno vrijeme u Sektoru za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama.