Interni oglas unutar državnog organa

Uprava za javne nabavke je 17. decembra 2016. godine objavila na sajtu Uprave za kadrove interni oglas unutar drzavnog organa radi popunjavanja radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II na neodređeno vrijeme u Sektoru za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama.