Interni oglas unutar državnog organa

Uprava za javne nabavke je 24. jula 2013. godine objavila na sajtu Uprave za kadrove interni oglas unutar državnog organa radi popunjavanja radnog mjesta Samostalni savjetnik II na neodređeno vrijeme u Odjeljenju za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju.