Izvještaj sa Radionice „Implementacija održivih javnih nabavki u zemljama Mediterana“, održane u PR Centru u Podgorici, 11. decembra 2012. godine

Dana  11. decembra 2012. godine, u prostorijama PR Centra u Podgorici održana je Radionica na temu  ,,Implementacija održivih javnih nabavki u zemljama Mediterana“ ,  u organizaciji Regionalnog centra za čistiju proizvodnju (CP/RAC) i Ekoinstituta iz Barselone, Španija, i Uprave za javne nabavke Crne Gore. Predavači su bili Gđa Dafne Mazo, Projektni menadžer CP/RAC i Gđa Elena Estevan, Ekspert za održive nabavke Ekoinstituta iz Barselone. Učesnici Radionice, predstavnici relevantnih institucija iz oblasti javnih nabavki, zaštite životne sredine, održivog razvoja i drugi, imali su priliku da se upoznaju sa konceptom održivih/zelenih javnih nabavki, zelenog preduzetništva, kao i načinima praktične implementacije datih aspekata u zemljama EU. Radionica je za cilj imala i identifikovanje  ključnih institucija u Crnoj Gori koje će sprovoditi strategiju održivih nabavki, kao i prioritetnih aktivnosti kojima će se ti koncepti uvrstiti u praksu javnih nabavki, kako od strane naručilaca, tako i ponuđača u Crnoj Gori.

Sa radionice

Nakon završetka Radionice održan je sastanak kojem su prisustvovali, u ime Uprave za javne nabavke: Gdin Mersad Mujević, direktor; Gđa Mara Bogavac, pomoćnik direktora; Gđa Sandra Škatarić, samostalni savjetnik i Gđa Svetlana Tomović, samostalni namještenik; i Gđa Mazo i Gđa Estevan u ime CP/RAC-a.  Direktor Mujević je upoznao sagovornice sa zakonskim ovlašćenjima Uprave u smislu predlaganja mjera Vladi za implementaciju održivih/zelenih nabavki i uloge koju Uprava ima u monitoringu postupaka nabavki. Radionica je ocijenjena kao veoma korisna sa aspekta pružanja relevantnih informacija i statističkih podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu komparativne analize i Priručnika za održive javne nabavke čija je izrada u planu. Uprava za javne nabavke, po riječima Gdina Mujevića, aktivno participira u sprovođenju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2011.- 2015. godine, u koju je inkorporirano i uvođenje održivih/ekoloških/socijalnih aspekata u postupke javnih nabavki. Takođe je istakao da bi se održive/zelene nabavke uvrstile u program stručnog osposobljavanja i obuka koje Uprava sprovodi kao dio svojih redovnih aktivnosti. Gđa Mazo je kao sledeće aktivnosti CP/RAC-a u Crnoj Gori najavila identifikovanje prioritetnih proizvoda/usluga pri  čijoj nabavci bi se primijenili ekološki i održivi kriterijumi, a nakon toga bi uslijedile pilot-aktivnosti njihove praktične primjene. Te pilot-nabavke bi bile propraćene daljom obukom službenika Uprave i aktivnostima na podizanju svijesti o važnosti održivih/zelenih nabavki, što je priznato kao prioritet od strane svih učesnika sastanka. Nastavak saradnje Uprave i CP/RAC-a predviđen je za početak 2013. godine, kada će se, u zavisnosti od dostupnih sredstava sa obije strane, pokrenuti projekat u kojem će aktivno biti uključene i druge relevantne institucije kao što su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo ekonomije.