JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA NA IZGRADNJI 31 INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA U OPŠTINAMA: PARTIJA 1: NIKŠIĆ, BERANE, DANILOVGRAD, PLJEVLJA; PARTIJA 2: HERCEG NOVI, TIVAT, PODGORICA, PLAV, GUSINJE, PETNJICA, BERANE, BAR, ULCINJ; RHP MNE8- RADOVI; JN BROJ: RHP MNE8 – RADOVI

Download

Izmjena i dopuna

Pojašnjenje

Odluka