Ministarka nauke g-đa dr Sanja Damjanović sa saradnicima u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica 25.05.2018. godine; Ministarka nauke prof dr Sanja Damjanović sa članicom Savjeta za naučno istraživačku djelatnost dr Ninom Radulović u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke u sklopu svog redovnog plana aktivnosti.

Radna posjeta bazirana je na tri ključne stvari i to:

  • način realizacije aktivnosti na otpočinjanju tenderske procedure za nastavak rdaova na „naučno tehniloškom parku u Podgorici“;
  • iniciranje i promovisanje značaja upotrebe zelene, socijalne i inovativne javne nabavke i
  • proces ispunjenja obaveza iz EU Agende.

Ministarka dr Damjanović je istakla potrebu snažne saradnje Ministarstva i Uprave na poboljšanju zakonskih rješenja a sve u službi javnog interesa dajući poseban fokus na istraživačku djelatnost i nove postupke inovativnih nabavki kao pitanja koja tertira Strategije razvoja sistema javnih nabavki u CG za period 2016-2020 i dr.

Direktor dr Mujević upoznao je Ministarku sa aktivnostima Uprave za javne nabavke vezanih za Strategiju razvoj sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine, kao i o napretku u ostvarivanju strateških ciljeva i mjera iz AP.

Direktor dr Mujević je predočio  ključne izazove, planirane aktivnosti kao i saradnju ključnih institucija čiji je cilj transparentniji i otvoreni sistem javnih nabavki.

Na sastanku je dogovoren način praćenja realizacije ovog važnog za zelju projekta uz aktivnu participaciju službenika Uprave.

Ministarka je na kraju nagalasila značaj Uprave za javne nabavke i zahvalila se na pomoći koju pruža Uprava za javne nabavke na polju adekvatnog trošenja i kontroli javnih sredstva.

Najavljeni su i budući projekti koji će se volarizovati kroz aktivan odnos Ministarstva i Uprave.

 

PR SLUŽBA UPRAVE