Obavještenje

Obavještavamo Vas da je u Službenom listu Crne Gore, broj 3/2023 od 10.01.2023. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama dostupan je na linku: