Obavještenje

 

Obavještavamo sva zainteresovana lica da je elektronski sistem javnih nabavki bio nedostupan, zbog kvarova na mreži, dana 28. 01. 2022. godine u periodu od 04:00 do 09:22 časova.

Molimo naručioce da postupaju shodno opštim principima i načelima javnih nabavki.