Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju polugodišnjeg izvještaja o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

U skladu sa članom 27 stav 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj: 074/19) naručilac je dužan da sačini i dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim  ugovorima/računima za jednostavne nabavke, za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine.

Naručioci sačinjavaju izvještaj za navedeni period elektronskim popunjavanjem podataka na elektronskom sistemu javnih nabavki (https://cejn.gov.me);

  • za postupke sprovedene primjenom elektronskog sistema javnih nabavki popunjavanjem dijela „ugovori u postupku“ za svaki okončani postupak uključujući i jednostavne nabavke preko 5.000,00 eura;
  • popunjavanjem na elektronskom sistemu dijela „izuzeća“ – jednostavne nabavke ispod 5.000,00 eura.

Naručioci su u obavezi da unesu podatke u gore pomenute djelove na elektronskom sistemu javnih nabavki do 30. jula 2021. godine i navedeno se smatra dostavljanjem podataka Direktoratu za politiku javnih nabavki u skladu sa članom 27 stav 6 Zakona.

U tom dijelu upućujemo naručioce da primjenom elektronskog sistema javnih nabavki drugi vid dostavljanja polugodišnjih izvještaja (štampana verzija) nije neophodan.

Na osnovu dostavljenih podataka u skladu sa članom 182 Zakona Ministarstvo sačinjava i dostavlja Vladi polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke.

Za dodatne informacije Direktorat za politiku javnih nabavki stoji Vam na raspolaganju.