Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju polugodišnjeg izvještaja o javnim nabavkama za period od 1. jula do 31. decembra 2021. godine

U skladu sa članom 27 stav 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj: 074/19) naručilac je dužan da sačini i dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke, za period od 1. jula do 31. decembra 2021. godine.

Naručioci sačinjavaju izvještaj za navedeni period elektronskim popunjavanjem podataka na elektronskom sistemu javnih nabavki (https://cejn.gov.me);

  • za postupke sprovedene primjenom elektronskog sistema javnih nabavki popunjavanjem dijela „ugovori u postupku“ za svaki okončani postupak uključujući i jednostavne nabavke preko 5.000,00 eura;
  • popunjavanjem na elektronskom sistemu dijela „izuzeća“ – jednostavne nabavke ispod 5.000,00 eura.

U tom dijelu upućujemo naručioce da primjenom elektronskog sistema javnih nabavki drugi vid dostavljanja polugodišnjih izvještaja (štampana verzija) nije potrebno dostavljati.

Za postupke javnih nabavke koji su sprovedeni prije početka primjene Elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN) neophodno je izvještaj sačiniti u Excel fajl-u, koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja i koji se dostavlja na e-mail: javne.nabavke@mif.gov.me.

Na osnovu dostavljenih podataka u skladu sa članom 182 Zakona Ministarstvo sačinjava i dostavlja Vladi polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke.

Za dodatne informacije Direktorat za politiku javnih nabavki stoji Vam na raspolaganju.

 

Fajl u prilogu.

Download