Obavještenje za help desk

Mininistarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih uspostavilo je help desk u cilju pružanja informacija i podrške za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19), na raspolaganju je svakog radnog dana u terminu od 11:30 do 13:30.

Za pravna pitanja u vezi sa primjenom Zakona:

Farisa Kurpejović, načelnik u Direkciji za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama,  +382 20 / 243-150

Goran Vojinović, Koordinator odsjeka, +382 20 / 243-150

Nerma Kalač, samostalni savjetnik, +382 20 / 243-150

Za  pitanja  koja se odnose na elektronski sistem javnih nabavki (CEJN):

Gorana Mrvaljević, načelnik u Direkciji za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama, +382 20/ 246 – 411;

Dunja Bošković, samostalni savjetnik, +382 20 / 246-411;

Aleksandar Mihaljević, samostalni savjetnik, +382 20 / 246-411.

 

Za pitanja koja se odnose za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki:

Sanja Poleksić Mujović, načelnik u Direkciji za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki, +382 20 / 246-411;

 

Za pitanja koja se odnose na javno – privatno partnerstvo:

Anja Pribilović Kalezić, samostalni savjetnik: +382 20 / 245-549