OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija upozorava obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj: 074/19), kao naručioce u postupcima javnih nabavki, da dosljedno primjenjuju odredbe novog Zakona, posebno one koje se u značajnom razlikuju od prethodnog zakonskog rješenja.

Naručioci koji pokreću i sprovode postuke javnih nabavki ne poštujući koncept novog Zakona biće predmet inspekcijskog nadzora koji će biti iniciran od strane Ministarstva finansija kao nadležnog organa za praćenje sistema javnih nabavki.

Upućujemo na primjenu odredaba Zakona o javnim nabavkama kako su i propisane Zakonom i podzakonskim aktima, a navedeno posebno u sljedećem:

-način sačinjavanja Izjave privrednog subjekta;

-vrijeme dostavljanja dokaza i način provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta;

-način pripreme ponude u dijelu numeracije i potpisivanja od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta;

-postupanje u skladu sa propisanim obrascima;

-postupanje u skladu sa propisanom formom prilikom sačinjavanja odluka naručioca.

Naprijed navedeno je rezultat sagledavanja funkcionisanja sistema javnih nabavki u vezi sa primjenom novog regulatornog okvira.

Istovremeno naglašavamo  da je Ministarstvo  finansija u prethodnom periodu održalo veliki broj obuka, direktnih konsulacija i pružanja pojašnjenja u vezi sa primjenom nove regulative. Međutim, izvršeni uvid finkcionalnosti sistema javnih nabavki ukazuje da naručioci i dalje preduzimaju određene radnje ne slijedeći nova zakonska rješenja.