OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Vlada Crne Gore je aktom, broj: 04-4373/3 od 17.09.2021. godine, donijela zaključke, kojim je, između ostalog, zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki da informiše javne naručioce o smjernicama podrške kupovini domaćih proizvoda, dio a) kako bi javni naručioci prilagodili svoje javne pozive za nabavku poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i odvojili partije u istim, da bi crnogorski proizvođači pojedinačnih proizvoda mogli da učestvuju na tenderima i ponude svoje proizvode, a samim tim i da se obezbijede odredbe o kratkim lancima snabdijevanja, kao i da prati njihovo izvršenje.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki sugeriše naručiocima koji planiraju ili će planirati nabavke roba široke potrošnje (poljoprivredno – prehrambeni proizvodi), da prilikom definisanja predmeta javne nabavke koriste Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj: 074/19) propisanu mogućnost podjele predmeta na partije (veći broj partija), u granicama mogućnosti koje dozvoljavaju propisi i jedinstveni rječnik javnih nabavki – CPV.  Ovo je poželjno kako bi u postupcima javnih nabavki prehrambenih proizvoda podstakli učešće i konkurentnost u postupcima javnih nabavki privrednih subjekata sa sjedištem u Crnoj Gori, koji obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili prometa ovom vrstom robe. Članom 80 Zakona propisano je između ostalog, da predmet javne nabavke može da se podijeli na partije, prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu izvršenja ugovora, pod uslovom da je određen predmet i vrijednost svake pojedinačne partije, uzimajući u obzir mogućnost učešća malih i srednjih privrednih subjekata u postupku javne nabavke.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki ukazuje da princip konkurentnosti propisan članom 8 Zakona obavezuje naručioca da u postupku javne nabavke omogući učešće svim zainteresovanim privrednim subjektima pod uslovima predviđenim postupkom dodjele ugovora, u skladu sa zakonom, a radi dobijanja najbolje vrijednosti za uloženi novac.

Download