Obavještenje za naručioce – jednostavne nabavke

Ministarstvo finansija obavještava naručioce o novim procedurama u sprovođenju jednostavnih nabavki u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020). Naime danom početka primjene ovog pravilnika jednostavne nabavke naručioci su dužni realizovati preko portala javnih nabavki, odnosno preko elektronskog sistema javnih nabavki po njegovom uspostavljanju.

Navedeno je utvrđeno sa ciljem jačanja konkurentnosti u sistemu javnih nabavki, kao i razloga povećanja transparentnosti. Takođe, Ministarstvo finansija novim proceduralnim okvirom i u dijelu jednostavnih nabavki nastoji ostvariti predulove za efikasniju budžetsku potrošnju i ostvarivanje većeg stepena ušteda u javnom sektoru.

 

Download