OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA DRŽAVE

Obavještavamo obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama, da je Vlada Crne Gore, 09. aprila 2020. godine, usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupaka javnih nabavki u periodu trajanja mjera Vlade usvojenim u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije COVIR19 i donijela sljedeće zaključke:

  • Naručioci koji se finansiraju iz budžeta države, u periodu trajanja mjera Vlade u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, mogu pokrenuti postupak javnih nabavki koji je potreba za nesmetano funckionisanje sistema javne uprave, usluga iz oblasti informacione bezbjednosti i održavanja sistemskog i aplikativnog softvera, izvođenja radova tekućeg održavanja i realizacije kapitalnih projekata i investicija.
  • Prije pokretanja postupka javnih nabavke, naručioci su dužni da obezbijede saglasnost Ministarstva finansija o obezbijeđenim finansijskim sredstvima.

 

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

 

Kontakt:

Gorana Mrvaljević, načelnica, mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me, tel: 069/459-483;

Farisa Kurpejović, načelnica, mail: farisa.kurpejovic@mif.gov.me, tel: 069/180-226