Objavljeno novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu, koja predstavlja pregled poslovnog okruženja kroz opažanja članova Savjeta  i nalaze priznatih međunarodnih izvještaja. Bijela knjiga je dostupna na linkuhttp://www.mfic.me/phocadownload/WEB%20Bijela%20knjiga%202021.pdf

U cilju što detaljnije analize poslovnog okruženja, a imajući u vidu prioritete članova Savjeta, od 2016. godine uvedeno je šest kategorija koje su prepoznate kao kojima resorne institucije trebaju biti posvećene usljed važnosti za obavljanje poslovnih aktivnostia predstavljaju postojeće ili potencijalne barijere u poslovanju. To su: ljudski kapital, sivo tržište i inspekcije, propisi o javno-privatnom partnerstvu, javne nabavke, digitalizacija javnih usluga, propisi o zaštiti ličnih podataka.
Od šest analiziranih oblasti, dio koji se odnosi na javne nabavke prepoznat je “Bijelom knjigom” kao jedini sa značajnim napretkom, gdje ovaj indikator bilježi rast od 0.7U ocjenama fokus stavljen na uvođenje elektronskih javnih nabavki koje predstavljaju alat za unapređenje efikasnosti procesa javne nabavke roba, usluga i radova a koji će voditi ostvarivanju ušteda u javnom sektoru. Procedura elektronskih javnih nabavki je od strane investitora prepoznata kao reformska, a to je potvrđeno i u godišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru.
S obzirom na značaj koji investicione aktivnosti imaju za ekonomiju Crne Gore, ocjena koju je oblast javnih nabavki dobila u ovoj važnoj publikaciji je od posebnog značaja za nastavak reformi koje se u javnim nabavkama posljednjih nekoliko godina uspješno sprovode. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja izražava zahvalnost na prepoznavanju uloženih napora u reformama usmjerenih stvaranju povoljnog okruženja za poslovanje i investicije i sveukupni napredak crnogorske ekonomije.