Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore usvojio Izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke

Podgorica 20. juli 2016 godine: Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke, ključne aspekte ovih dokumenata, kao i napredak u ostvarivanju zadatih mjerila, predstavili su glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejović, pregovarač za poglavlje 5 Nikola Vukićević i šef Radne grupe za poglavlje 5 Mersad Mujević.

Nakon dinamične rasprave o preduzetim koracima i predstojećim obavezama Crne Gore u ovim oblastima, članovi Odbora su većinom glasova usvojili pozitivna mišljenja o datim dokumentima.

Pošto razmatrana dokumenta nose oznaku „interno“, śednica je bila zatvorena za javnost.

 

PR Služba UzJN