Održan sastanak sa ekspertom norveške državne Agencije za javnu raspravu i e-Vladu (DIFI), g-dinom Eriksen Sveinom i g-dinom Mersadom Mujevićem, direktorom Uprave za javne nabavke

Dana 12.02.2013. godine, u prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa ekspertom norveške državne Agencije za javnu upravu i e-Vladu, g-dinom Eriksen Svein-om i direktorom Uprave za javne nabavke, g-dinom Mersadom Mujevićem.

Naime, norveško Ministarstvo odbrane je pokrenulo projekat s ciljem identifikacije rizika od korupcije ili neetičkog ponašanja u institucijama odbrambenog sektora u zemljama Jugoistočne Evrope. Projekat će se sprovesti kao serija analiza potreba, specifičnih za svaku zemlju, a zamišljen je kao prvi korak u programu pripremljenom od strane NATO za izgradnju integriteta u Jugoistočnoj Evropi – unutar okvira NATO BI (Building Integrity- izgradnja integriteta).

Sa sastanka

Sastanak je protekao u analizi primjene Zakona o javnim nabavkama, radu Uprave, izuzeća od primjene ovog Zakona rješenja.

Sastanku je prisustvovao i Rajko Radević, projekt kordinator, projekta „Izgradnja integriteta u sektoru odbrane: analiza potreba”, kao i Jelena Femić ispred Uprave za javne nabavke.

Ovom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo kao i velika zahvalnost od strane g-dina Eriksen Svein-a u vezi dalje saradnje, koja će biti ostvarena između Uprave za javne nabavke i norveškog Ministarstva odbrane.

 

PR Uprave za javne nabavke