Održan seminar o obavezama Crne Gore preuzetim članstvom u Svejtsku trgovinsku organizaciju (STO), vezano za Sporazum o Vladinim nabavkama – GPA, održan 4-5. juna 2013. godine

U organizaciji Uprave za javne nabavke održan je dvodnevni seminar na temu: Obaveze Crne Gore preuzete članstvom u Svjetsku Trgovinsku Organizaciju (STO), vezano za Sporazum o Vladinim nabavkama – GPA.

U cilju poštovanja preuzetih obaveza Crne Gore kao punopravne članice STO, Uprava za javne nabavke organizovala je radionicu na temu prisupanja Crne Gore plurilateralnom Sporazumu o Vladinim nabavkama (GPA).

U ime Uprave za javne nabavke prezentaciju o nacionalnom zakonodavstvu  kao i mogućnosti koje pruža naš Zakon o javnim nabavkama govorio je Direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević.

 G-din Mujević fokusirao se na važnost procesa pristupanja Crne Gore ovom Sporazumu sa aspekta da STO predstavlja najširi forum za vođenje pregovora o liberalizaciji međunarodne trgovine u svim njenim segmentima.

Poseban akcenat je stavljen na prezentaciju nacionalnog zakonodavstva, prije svega na osnovna načela javnih nabavki, koja u potpunosti korespondiraju sa načelima GPA( Sporazum o Vladinim nabavkama), naročito transparentnost, konkurentnost i nediskriminacija, te jednakost ponuđača, kao i na procedure i pravila u vezi javnih nabavki u našoj zemlji.

Ovom prilikom naglašeno je da Zakon o javnim nabavkama implicitno ne poznaje preferencijalni tretman domaćih ponuđača u odnosu na inostrane ponuđače.

Sa seminara

Sa seminara

Predstavnici STO g-din R. Anderson, vođa tima za Vladine nabavke i politiku konkurencije i g-din  J.Chen iz Sekreterijata STO, sa svojim partnerima iz SIGMA-e i EBRD g-dinom D. Ivarsson  i g-din  J.Schnitzer su tokom ova dva dana govorili o prednostima koje pruža ovaj Sporazum za zemlje pristupnice, obavezama koje treba da se preuzmu, obim pokrivenosti i sl. Takođe su se i osvrnuli na pomoć koju pružaju  zemljama aspirantnim za ulazak u Evropsku Uniju.

Kroz svoje prezentacije experti su se osvrnuli na osnovne karakteristike GPA- Sporazuma o Vladinim nabavkama, kao i na situaciju u Crnoj Gori

sa stanovišta usklađenosti Zakona o javnim nabavkama sa Sporazumom  o  Vladinim nabavkama.

Istaknuto je da GPA treba posmatrati kao minimum standarda koje treba ispuniti.

Sastanak je otvorila pomoćnica Ministra Finansija g-đa Ana Ivanović, istaknuvši važnost uređenog sistema javnih nabavki za zemlju u smislu postizanja najbolje vrijednosti za novac.

Radionici su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kao i predstavnici civilnog sektora kao i upravnih organa.

Zaključeno je:

– da je Crna Gora posvećena inteziviranju pregovora o pristupanju Sporazumu o Vladinim nabavkama – GPA, do kraja tekuće godine.

– Da se inicirana potreba za nastavkom tehničke i expertske pomoći.

– Dogovoreno je da predstavnici STO i njihovi partneri u ovom slučaju Uprave za javne nabavke definišu okvirne rokove za nastavak procesa, kako bi do kraja septembra podnijela inicijalnu ponudu pokrivenosti.

– Dogovoreno je hitno formiranje radne grupe koju će činiti predstavnici Uprave za javne nabavke, Ministarstva Finansija, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Skupštine CG i Ministarstva Ekonomije

– kao i kontakt osoba koja će biti odgovorna za efikasnu komunikaciju u naporima za implementaciju zaključaka.

– Sve gore pomenuto potrebno je raditi u tijesnoj saradnji sa Delegacijom Evropske Unije u Podgorici.

Ovom dvodnevnom radionicom je zvanično započeli pregovori o pristupanju Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama – GPA.

PR tim Uprave za javne nabavke

PRILOZI:

Agenda
Basic Documentation
Robert Anderson – The revised WTO Agreement on Government Procurement (GPA): global context, content of the Agreement and considerations for Montenegro
Jianning Chen – Overview of Parties’ coverage commitments under the revised GPA and structure of an Appendix I offer  
Daniel Ivarsson –  SIGMA and its work in public procurement