Održana radionica na temu daljih aktivnosti u procesu otvaranja pregovora iz poglavlja 5 – javne nabavke

Nakon uvodne riječi Direktora Uprave g-dina Mersada Z Mujevića gdje je bilo riječi o zaduženjima i aktivnostima kao i zapažanjima crnogorske delegacije sa nedavno održanog Skrininga u Biselu, takođe prisutne je upoznao i sa stepenom do sada učinjenog u pravcu što kvalitetnijih priprema za otvaranje ovog veoma za zemlju značajnog poglavlja, poglavlja 5 javne nabavke.

U daljem nastavku govorili su eksperti Sigme, g-din Daniel Ivarsson i Olivije Moaerau, koji su čestitali veoma zapažen napredak u oblasti javnih nabavki, svoje iskustvo su prenijeli kroz nekoliko praktičnih prezentacija.

Predstavnici Radne grupe za otvaranje pregovora iz oblasti javnih nabavki bili su u prilici da čuju iskustva predstavnika Republike Hrvatske, koji su manje više prešli isti put, izlagači na ovu zahtjevnu temu su bili g-đa Tea Kolar i Damir Cimer.

Oni su govorili o predstojećim fazama koji očekuje našu zemlju, prednostima i nedostacima sa kojima su se oni susrijetali u radu, upućujući preporuke Crnoj Gori.

Hrvatska strana je ponudila svoju nesebičnu pomoć u svim fazama pregovaranja.

Sastanku su prisustvovali koordinatori poglavlja i članovi Radne tima za pregovore za pregovaračko poglavlje 5 javne nabavke.

          

Uprava za javne nabavke