Okrugli sto: “Javne nabavke u Crnoj Gori – Izmijenjeni Zakon i postupak”

Dana 22. novembra je u organizaciji Američe privredne komore u Crnoj Gori održan Okrugli sto na temu „Javne nabavke u Crnoj Gori: Izmijenjeni Zakon i postupak”.

U cilju da se podigne svijest o novom Zakonu o javnim nabavkama i da se članice Američke privredne komore informišu o promjenama koje će novi Zakon donijeti u sadašnjoj tenderskoj proceduri, organizovan je ovaj okrugli sto čiji su gostujući predavači bili Direktor Direkcije za javne nabavke, Mersad Mujević, Sekretar Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Katarina Radović i Advokat u Advokatskoj kancelariji Vujačić, Jelena Vujisić.

Održavanje Okruglog stola omogućilo je članicama Američke privredne komore da saznaju više o tome kako će novi Zakon uticati na buduće kupce iz njihovog članstva i dao je šansu istima da postave pitanja i razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u procesu javnih nabavki.

Advokat Jelena Vujisić je u svom izlaganju navela da su problemi sa kojima se često susreću vezani za informisanost  Naručioca o izmjenama propisa, troškovima pripreme tenderske dokumentacije, tehničke specifikacije, primjenu evropskih standarda kao i kriterijum najniže ponudjene cijene.

Direktor Direkcije g-din Mujević istakao je da je cilj novog Zakona da se unaprijedi efektivnost trošenja sredstava, da se poveća transparentnost postupaka, da se podstakne konkurentsko nadmetanje i eliminiše diskriminatorska praksa i da se takodje smanji prostor za zloupotrebe.

Poboljšanja koja uvodi novi Zakon odnose  se na definisanje kruga obveznika primjene propisa o javnim nabavkama jasno razdvajanje i pozicioniranje nadležnih institucija za vršenje poslova u oblasti javnih nabavki, jasnije i potunije definisanje pojedinih procedura za sprovodjenje postupka javnih nabavki, utvrdjivanje obaveze svih naručilaca da donesu i objave Plan javnih nabavki, uvodjenje jedinstvenog rječnika javnih nabavki (CPV), sertifikaciju i polaganje stručnog ispita u skladu sa posebnim zakonskim propisom, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnih nabavki.

Sekretar Komisije g-djica Radović naglasila je da novi Zakon o javnim nabavkama donosi veću zaštitu prava učesnika u postupku javne nabavke i javnog interesa, u svim fazama postupka javnih nabavki. Postupak zaštite prava pokreće se blagovremeno podnijetom žalbom, koja se izjavljuje državnoj Komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki, čime se prekidaju dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke do donošenja odluke po žalbi.

Novi Zakon o javnim nabavkama koji je Skupština Crne Gore usvojila 29. jula 2011.godine, poćeče se primjenjivati od 1. januara 2012. godine.