Okrugli sto: “NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2011-2015. godine”

                                                               

Vlada Crne Gore

DIREKCIJA ZA JAVNE NABAVKE

BROJ: 01-3122

Podgorica, 08.11.2011. godine

 

OKRUGLI STO

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2011-2015

 

Poštovani/e,

Obraćamo vam se sa pozivom da uzmete učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015 godina, koji će biti održan dana 21.11.2011. godine (poneđeljak) u staroj zgradi Vlade, velika sala, ulica Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 11 časova.

Organizator ovog događaja je Direkcija za javne nabavke u saradnji sa Ministarstvom finansija i Komisijom za kontrolu postupka javnih nabavki.

Javna rasprava se organizuje u cilju uspostavljanja konstruktivnog dijaloga, neposredne razmjene iskustava i mišljenja između predstavnika – naručilaca u postupcima javnih nabavki i predstavnika Radne grupe koja je pripremila Nacrt Strategije, a koji je od posebne važnosti za poslovanje privednih subjekata i uspostavljanje bolje poslovne klime u Crnoj Gori. U tom smislu očekujemo Vaše konkretne predloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Strategije.

Nacrt Strategije, možete preuzeti sa websajta Direkcije za javne nabavke www.djn.gov.me, Ministarstva finansija www.mf.gov.me. i Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki www.kontrola-nabavki.me

Imajući u vidu Vaše dosadašnje angažovanje u ovoj oblasti, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u rad Okruglog stola i molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail sandra.krstovic@djn.gov.me , telefon 020 242-457 ili na fax 020 245-549.

DIREKTOR

Mersad Z MUJEVIĆ, s.r.

Download (727 KB)
—–