Okrugli stolu na temu: „Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnosti podataka“, održan 1.3.2012. godine

Ministarstvo kulture je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom odbrane i Misijom OSCE-a organizovalo okrugli sto o “Nacrtima zakona o slobodnom pristupu informacijama, zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka i zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, 1. marta 2012, u hotelu Crna Gora – Zeleni salon, sa početkom u 9.30 časova.

Predstavnici Uprave za javne nabavke prisustvovali su okruglom stolu o “Nacrtima zakona o slobodnom pristupu informacijama, zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka i zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti podataka o ličnosti.”

Osnovni cilj okruglog stola bio je predstavljanje Nacrta zakona, kao i diskusija o datim Nacrtima a predstavljena su i mišljenja međunarodnih eksperata g-đe Waltraut Kotschy i gospodina Aleksandra Kašumova. Pored njih, izlaganje na okruglom stolu su imali i ambasador Šarunas Adomavicius, gospodin Alberto Camarata, gospodin Tomo Miljić (Ministarstvo kulture), g-đa Zora Čizmović (Ministarstvo unutrašnjih poslova) i g-đa Nada Ulićević (Ministarstvo odbrane).

Duško Marković, potpredsjednik Vlade je upoznao prisutne sa temom okruglug stola. Nakon njegovog uvodnog obraćanja svoja mišljenja su iskazali ambasador Šarunas Adomavicius – šef Misije OSCE- a u Crnoj Gori, i šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – Albert Camarata. Oni su iznijeli svoja mišljenja vezana za sprovođenja Nacrta zakona i značaje njihovog donošenja. Alberto Camarata je rekao da demokratija bez učešća građana nije moguća, pa da oni moraju da se osjete slobodnim u odnosu na organe vlasti. On je istakao da ukoliko država želi da bude odgovorna pred građanima, onda mora postojati mehanizam koji će ograničiti potencijalne sukobe između prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu ličnih podataka.

Predstavnik Ministarstva kulture Tomo Miljić je istakao da je u zakonu o slobodnom pristupu informacijama novina proaktivni pristup informacijama, koji ima cilj da afirmiše transparentan rad organa vlasti i proklamovano načelo slobode informisanja. Ono se ogleda u tome što neograničen broj fizičkih i pravnih lica može istovremeno i na neformalan način pristupiti velikom broju informacija organa vlasti.

I nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sadrži brojne novine koje su usklađene sa direktivama Evropskog parlamenta. U nazivu Agencija za zaštitu ličnih podataka dodato je i slobodni pristup informacijama, a izmijenjene su i kaznene odredbe za nepoštovanje zakona. Ovaj nacrt je predstavila Zora Čizmović, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najvažnija novina koju nacrt o zaštiti tajnosti podataka donosi jeste sužen obim zaštićenih interesa, i to na oblast bezbjednosti i odbrane, na oblast spoljne, monetarne i ekonomske politike Crne Gore. O njima je govorila predstavnica Ministarstva odbrane Nada Ulićević.

Pravni ekspert OEBS-a Aleksander Kašumov je komentarisao Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnosti podataka. On je kazao da su pravo na pristup informacijama u posjedu vlasti i na zaštitu ličnih podataka dva fundamentalna prava koja su priznata na evropskom nivou. On je rekao da je ravnoteža između pristupa informacijama i zaštite ličnih podataka tema o kojoj se uvijek može govoriti ali je, kao suštinska i osnovna, sadržana u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u kojoj je Evropski sud za ljudska prava naveo da se javne ličnosti, odnosno funkcioneri, izlažu većem stepenu kritike, pa zbog toga treba da budu i otvoreniji za javnost.

Nešto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti podataka o ličnosti je komentarisala g-đa Waltraut Kotschy, takođe pravni ekspert OSCE-a.

Učesnici su bili u prilici da razmijene mišljenja i stavove, i iznesu konkretne predloge, primjedbe i sugestije u vezi sa rješenjima sadržanim u Nacrtima zakona koja su bili predmet razmatranja.

Uprava za javne nabavke