Okruglom stolu na temu „Stvaranje ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori“, a na inicijativu Unije poslodvaca Crne Gore, u ime Uprave za javne nabavke učestvovao je direktor Uprave doc. dr Mersad Mujević

Na okruglom stolu preovladavale su teme u kojima se od institucija sistema očekuje se da u narednom periodu, kroz veću efikasnost administracije, eliminisanje biznis barijera i unaprjeđenje poslovnog ambijenta, pruže snažniju podršku procesima pokretanja, razvoja i održivosti biznisa.
Skup je održan u hotelu Apart Premier u Podgorici otvorili su predsjednik UPCG Predrag Mitrović, v.d. direktora Direktorata za za ekonomsku politiku i razvoj u ministarstvu finansija Iva Vuković i pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Na skupu je ocijenjeno da zvanični statistički podaci vrlo jasno govore o veoma teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, pri čemu stanje u kojem se privreda nalazi, između ostalog, oslikavaju neriješeni dužničko-povjerilački odnosi, nelikvidnost velikog broja preduzeća, blokirani računi i problemi finansiranja biznisa.
U prilog tome, generalni sekretar UPCG Suzana Radulović i projekt menadžer UPCG Mirza Mulešković prezentovali su dvojezični Izvještaj UPCG „Stvaranje ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori”. Izvještaj je kreiran uz podršku Međunarodne organizacija rada (ILO) i njihovu EESE metodologiju o 17 uslova relevantnih za unaprjeđenje održivosti preduzeća. Ono što ovaj izvještaj izdvaja od niza sličnih je podatak da je nastao kao sublimat brojnih fokus grupa i opsežnog istraživanja sprovedenog među više od 200 preduzeća koja posluju u Crnoj Gori (preduzeća svih veličina, iz sva tri regiona), kao i ekonomskih analiza koje su objavile domaće i svjetske organizacije i institucije. U njemu je sagledano stanje crnogorske ekonomije, evidentirani su ukupni problemi s kojima se privredni subjekti srijeću u svom poslovanju (na nacionalnom i lokalnom nivou) i ponuđene preporuke za njihovo eliminisanje. Istaknuto je da je navedeni Izvještaj poslužio i kao polazna tačka prilikom izrade strateškog dokumenta UPCG „5 ubica biznisa“ koji je objavljen u oktobru 2013.god, a koji kao ključne barijere za razvoj biznisa u Crnoj Gori prepoznaje:

  1. neadekvatan regulatorni okvir
  2. otežan pristup finansijskim sredstvima
  3. velika zastupljenost sive ekonomije
  4. postojanje korupcije u svim oblastima i na svim nivoima
  5. nesklad između obrazovnog sistema i stvarnih potreba tržišta rada u radu.

Izvještaj „Stvaranje ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori” i dokument „5 ubica biznisa“ dostupni su na web sajtu www.poslodavci.org.

Direktor Uprave za javne nabavke CG doc dr Mersad Mujević govorio je na temu etičkih dimenzija sistema javnih nabavki, o sistemu antikorupcijskih mjera koje preduzima Uprava u cilju smanjenja i boljeg upravljanja sistemom javnih nabavki. Direktor Mujević se osvrnuo i na istraživanje  MOR-a tj. EESE metodologuju, u smislu izbora metodologije za izradu ovog izvještaja kao i o prilično pašalnim podacima koje ona sardži u dijelu koji se odnosi na javne nabavke, ozbiljnu primjedbu je istakao i na to što se nije našlo mjesta za kontakt sa instutucijama koje su odgovorne za upravljanje javnim nabavkama, tako da je siguran da ovakvi podaci ne bi stajali u ovom istraživanju.

Ovo iz razloga što je naš sistem u zadnjih par godina često “monitorisan” od starne raznih respektabilnih međunarodnih institucija gdje jasno konsenz pokazuje da se radi o dobrom i na EU praksi zasnovanom sistemu i da nikao ne predstavlja biznis barijeru.

U nastavku direktor Mujević uz zahvalnost na pozivu, upoznao je članove UPCG sa nekim rješenjima koje tretiraju izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, na kojima zajedno radimo sa predstvanicima Unije.

Učesnici skupa bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprava za javne nabavke, Direkcije za razvoj MSP, Poreske uprave, SSCG i USSCG, Američke privredne komore, Crnogorskog turističkog udruženja, Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Mediteran, kao i crnogorski privrednici i preduzetnici.

PR Služba Uprave za javne nabavke