Posjeta predstavnika Evropskog suda revizora Upravi za javne nabavke

Podgorica, 27. maj 2015. godine, u prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 27.05.2015. godine, održan je sastanak predstavnika delegacije Evropskog suda revizora, na čelu sa g-đom Aurelijom Petlizom, revizorom za predpristupnu i susjedsku politiku, program menadžerom za unutrašnje tržište i finansijsku kontrolu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori g-đom Donkom Prodanovom i predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore na čelu sa direktorom Uprave, doc dr Mersadom Mujevićem, pomoćnicom direktora Marom Bogavac i rukovodiocima odjeljenja mr Sandrom Škatarić i mr Goranom Mrvaljević.

Tema razgovora i interesovanja bio je hronološki prikaz i revizija uspješnosti prvog IPA 2007 Projekta o javnim nabavkama, sa aspekta rezultata, uticaja i održivosti rezultata.

Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore doc dr Mersad Mujević, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke g-đa Mara Bogavac, rukovodioci odjeljenja u Upravi za javne nabavke mr Sandra Škatarić i mr Gorana Mrvaljević, ukazali su na bitne stavke koje bi bile od koristi u kontekstu sagledavanja svih aktivnosti obuhvaćene EU Projektom IPA 2007 „Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, i dali smjernice za njihovo efektivnije predstavljanje.

Naime, direktor Uprave za javne nabavke je prisutne upoznao sa novinama u zakonodavstvu Crne Gore, kada je oblast javnih nabavki u pitanju. U tom pogledu je istaknuto da je neophodno preduzeti dodatne aktivnosti na jačanju odgovarajuće administrativne strukture koja će obezbijediti obavljanje svih ključnih aktivnosti. Takođe, istaknuto je pitanje monitoringa u javnim nabavkama u Crnoj Gori, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, razvoja IT sistema, kao i promotivne kampanje u cilju podizanja nivoa javne svijesti o značaju robunosnog sistema javnih nabavki. Predstavnica Evropskog suda revizora istakla je značaj međunarodne pomoći, naročito IPA Projekta kojim je kroz podršku EU finansirano uvođenje modernog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori. S tim u vezi, iskazala je značaj organizovanja treninga trenera, obuke svih ključnih stakeholdera, uspostavljanja help deska, kao i poboljšane web stranice u cilju prevencije korupcije.

Zaključak sastanaka jeste usmjeren na isticanje daljeg značaja EU projekata kao važne karika u procesu integracija poput regionalne i međuinstitucionalne saradnja, postizanja transparentnosti i jednakosti, plana integriteta, kao i organizovanja bilateralnih sastanaka u cilju pružanja podrške poboljšanju upravljanja i menadžmenta.

 

PR Služba UzJN