Potpisan Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore sa Agencijom za zaštitu konkurencije

Podgorica, 3. april 2015. godine, potpisnici Sporazuma direktor Uprave doc dr Mersad Z Mujević i direktor Miodrag Vujović, prepoznajući izuzetan potencijal u razmjeni iskustava između dvije institucije, a u skladu sa Evropskom Agendom o međuinstitucionalnoj saradnji, saglasni su da će osnov realizacije ovog Sporazuma o saradnji biti poštovanje principa i načela ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja, uzajamne pomoći i podrške, ne miješanja u unutrašnje stvari i partnerstva gdje će kroz zajedničke konsultacije definisati prioritete saradnje u tekućoj godini, dalje, dokumentovani su osnovni ciljeve čiji je predmet saradnje prije svega:

– saradnja u preventivnim aktivnostima sa ciljem zaštite konkurencije,
– saradnja po osnovu dostavljanja mišljenja o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije,
– izvještavanje Agencije o prijavama kršenja, ograničavanja ili sprječavanja konkurencije među ponuđačima na godišnjem nivou, prije svega u odnosu na postojanje diskriminatornih uslova javnog poziva kojima se značajan broj učesnika na tržištu isključuje iz postupka, odnosno u slučajevima zaključenja ugovora o konzorcijumu u postupcima javnih nabavki vrijednosti veće od 50.000,00€ i gdje su ponuđači isti iz godine u godine, odnosno u postupcima sa manje od tri (3) ponude,
– sprovođenje istraživanja o elementima i mjerama zaštite konkurencije,
– zajedničko organizovanje seminara, okruglih stolova i drugih stručnih skupova na kojima se promoviše primjena mjera i principa u cilju zaštite konkurencije u postupcima javnih nabavki,
– izradu i distribuciju različitih publikacija i drugog info materijala u cilju jačanja ravnopravnosti ponuđača u svim fazama postupka javne nabavke;
– drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa.

Strane u Sporazumu, odnosno potpisnici ovog Sporazuma imenovaće osobu za kontakt, koja će koordinirati realizaciju definisanih aktivnosti.

Ovaj Sporazum je podržan od strane najviših organa potpisnica i stupa na snagu danom potpisivanja. Sporazum će trajati dok za njega postoji obostrani interes strana potpisnica.
PR Služba Uprave