Potpisan Projekt pod nazivom „Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“ u vrijednosti od 1.65 miliona eura kao podrška Upravi za javne nabavke

Potpisan je ugovor o dodjeli sredstava, a u okviru prvog Projekta „Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“ za čiju je realizaciju opredijeljeno 1,65 miliona eura.

Ceremoniji otpočinjanja Projekta prisustvovali predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, predstavnici Delegacije Evropske unije kao i u partneri na Projektu Intrasoft internatiional – Grčka, Belit doo – Srbija.

v.d. Direktora Uprave za javne nabavke g-din Prof dr Mersad Mujević je, u uvodnom izlaganju, čestitao kompanijama Intrasoft internatiional – Grčka, Belit doo – Srbija na dobijenom zadatku i podsjetio da je projekt dobijen u okviru II komponente IPA pomoći EU Crnoj Gori i podsjetio na važnost daljeg unaprjeđenja sistema javnih nabavki u našoj zemlji.

Mujević je istakao da razvoj novih tehnologija i sve veći pristup internetu stvorili su uslove za transformaciju načina na koji javna uprava funkcioniše. Rezultat toga je uvođenje e-uprave, koja se bazira na upotrebi informaconuo-komunikacionih tehnologija radi boljeg i efikasnijeg pružanja javnih usluga.

Važan segment razvoja e-uprave predstavlja uspostavljanje sistema elektronskih javnih nabavki, koji se koristi kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanje ušteda u javnom sektoru. Ovim Projektom uvođenja elektronskih nabavki će se na sveobuhvatan način primjeniti elektronska sredstava komunikacije u postupcima javnih nabavki, kao zamjena za postupke koji se zasnivaju na papirnatim dokumentima. Konkretnije, e-nabavka podrazumijeva uvođenje elektronskih procesa kao podrške različitim fazama nabavnog procesa i sastoje se od sljedećih modula: prije dodjele javne nabavke ( e-objave; e-tenderska dokumentacija; e-podnošenje ponuda; e-pregled i ocjena ponuda; e-dodjela javne nabavke) i postupak poslije dodjele javne nabavke (e-narudžbe; e-računi i e-plaćanja).

Paralelno sa pomenutim modulima, e-nabavke se upotpunjuju različitim mehanizmima i alatima. Jedan od njih je i e-katalog (E-Catalogues), koji podrazumijeva elektronsku formu ponude za određene vrste postupaka. E-aukcija (E-Auction) je mehanizam pomoću kojeg se može završiti postupak e-nabavke (otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda).

E-nabavke nijesu samo važan segment reforme e-uprave unutar Evropske unije, nego je njihov razvoj i nivo usklađenosti predmet monitoringa i evaluacije izvještaja o napretku na tranzicionom putu Crne Gore prema članstvu.

Podsjetio je i da je Crna Gora izradila Prijedlog Novog Zakon o javnim nabavkama i da se radi o najvećem mogućem stepenu usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravilima EU Direktiva koji pored rečenog prati još dva krucijalna zakona, zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama.

Vlada će se o konačnom tekstu izjasniti do kraja tekuće godine.

Projekt će trajati oko 36 mjeseci i struktuiran je od jasnog AP koji sadrži set aktivnosti od ineroperabilnosti sistema do treniga idr akcija.

Na kraju sastanka konstatovano je još jedanput opredelenje Vlade CG i institucija sistema na važnost koja se pridaje partnerskim odnosima sa međunarodnim institucijama i odgovoran odnos CG prema sredstvima koja se opredjeljuju za različite projekte iz Programa Vlade Crne Gore.

Svoja izlaganja i pitanja na sastaku su imali P Platon iz Intrasofta International, D Poznanović, A Zeljković i M Poznanović iz Belita doo, A Banović i S Pešić iz MF te predstavnici Uprave za javne nabavke G Mrvaljević, S Mujović i S Tomović.

 

Uprava za javne nabavke CG