Potpisan Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći“ u vrijednosti od 0.87 miliona eura kao podrška Upravi za javne nabavke i Agenciji za zaštitu konkurencije

Potpisan je ugovor o dodjeli sredstava, a u okviru prvog poziva Projekta „Unaprjeđenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći“ za čiju je realizaciju opredijeljeno 0,87 miliona eura.

Ceremoniji otpočinjanja Projekta prisustvovali predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Agencije zazaštitu konkurencije, predstavnici Delegacije Evropske unije kao i u partneri na Projektu Eurosupport – Fineurop Support Srl. iz Italije.

Direktor Uprave za javne nabavke g-din dr Mersad Mujević je, u uvodnom izlaganju, čestitao kompaniji  Projektu Eurosupport – Fineurop Support Srl. iz Italije i partnerina iz Grčke i Velike Britanije na dobijenom zadatku i podsjetio da je projekt dobijen u okviru IV komponente IPA pomoći EU Crnoj Gori i podsjetio na važnost daljeg usklađivanje pravnog okvira Crne Gore u oblasti Javnosti Nabavke sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim najboljim praksama.

Mujević je istakao da usklađenost zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki u CG sa pravnom tekovinom EU od izuzetnog je značenja ne samo zbog potrebe da postupci javnih nabavki, koji predstavljaju vrlo stručne i složene postupke, budu zakoniti, usklađeni sa načelima javnih nabavki, i u tom smislu transparentni, efektivni, da omogućavaju efektivno tržišno nadmetanje privrednih subjekata, da omogućavaju jednak tretman svih zainteresovanih privrednih subjekata, bez diskriminacije, naročito malih i srednjih preduzetnika, već dodatno i zbog činjenice da se ista pravila javnih nabavki primjenjuju u slučaju sjutra sprovođenja projekata finansiranih iz evropskih strukturnih investicionih fondova.

Podsjetio je i da je sadašnji sistem javnih nabavki u našoj zemlji dobro usklađen sa evropskim zakonodavdstvom  i najboljim međunarodnim standardima. Naš pravni okvir je inicijalno razvijen u skladu sa Direktiva EU o javnim nabavkama iz 2004. godine, a zatim 2017 godine izmijenjen u jednom dijelu i usklađen sa novim Direktivama iz 2014 godine, međutim još uvijek neka rješenja nijesu prenešena i da se na tome radi.

Crna Gora je izradila Prijedlog Novog Zakon o javnim nabavkama radi o najvećem mogućem stepenu usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravilima EU Direktiva koji pored rečenog prati još dva krucijalna zakona, zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama.

Vlada će se o konačnom tekstu izjasniti do kraja III kvartala 2018.godine.

Projekt je struktuiran što se tiče javnih nabavki na četiri aktivnosti i tiču se prije svega:

  • Dalja harmonizacija Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata sa relevantnim Direktivama EU;
  • Izrada priručnika, smjernica i drugih uputstava za implementaciju novog zakonodavstva;
  • Obuka u oblasti javnih nabavki i podrška Upravi za javne nabavke i
  • Kampanja za podizanje javne svijesti.

U ime Agencije za zaštitu konkurencije govorila je Direktorica g-đa Lepa Aleksić i istakla, takođe važnost ovog Projekta koji je struktiran kroz nekoliko faza prije svega:

  • Jačanje institucionalnog uređenja i harmonizacija zakonskog okvira za implementaciju pravila i procedura u oblasti državne pomoći ;
  • Podrška u procesu pregovora i ispunjenje obaveza vezanih za Poglavlje 8;
  • Evidentiranje i analiza slučajeva u oblasti državne pomoći i njihovo upoređivanje sa sudskom praksom Evropske komisije;
  • Procjena funkcionalnosti softvera “Informacioni system za državnu pomoć u Crnoj Gori”, posebnog registra de minimis državne pomoći i web aplikacije za davaoce državne pomoći;
  • Jačanje administrativnih kapaciteta putem obuke i razmjene praktičnog iskustva.

Projekt će se izvoditi sa rokom od 24 mjeseca.

Na kraju sastanka konstatovano je još jedanput opredelenje Vlade CG i institucija sistema na važnost koja se pridaje partnerskim odnosima sa međunarodnim institucijama i odgovoran odnos CG prema sredstvima koja se opredjeljuju za različite projekte iz Programa Vlade Crne Gore.

 

Uprava za javne nabavke CG