Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore

Podgorica, 27. februar 2015. Godine – potpisan je Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore (UzJN CG) sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISR CG). Potpisnici Sporazuma su bili direktor Uprave doc dr Mersad Z Mujević i Generalni sekretar Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Igor Pavićević.

Uprava za javne nabavke Crne Gore (UJN) i Institut sertifikovanih računovodja Crne Gore (ISRCG) dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerne na profesionalno unaprijeđenje znanja i vještina u poslovnom svijetu unaprijeđenje privrednog ambijenta i promociju ekonomske saradnje medju privrednim subjektima i naučno obrazovnim institucijama. UJN i ISRCG smatraju da definisana zakonska rješenja u oblasti javnih nabavki i njihova primjena u praksi imaju značajnu ulogu u promociji društvenog i ekonomskog razvoja. Prepoznajući izuzetan potencijal u razmjeni iskustava izmedju eksperata za javne nabavke sa jedne i eksperata iz oblasti iz oblasti računovodstva i ravizije sa druge strane, kao i velike mogućnosti za zajedničku saradnju u cilju unaprijedjenja ekonomskog ambijenta, UJN i ISRCG se ovdje izjašnjavaju da su saglasni o slijedećem: UJN i ISRCG pristupaju ovom Protokolu o saradnji u dobroj vjeri i obavezuju se da uspostave, unaprijedjuju i promovišu saradnju kroz zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju individualnih ciljeva svake strane potpisnice Protokola. Osnov realizacije ovog Sporazuma o saradnji biće poštovanje principa i načela ravnopravnosti, medjusobnog uvažavanja, uzajamne pomoći i podrške, ne miješanja u unutrašnje stvari i partnerstva.

Oblasti saradnje će se koncentrisati na sprovodjenju aktivnosti kao što su:
• radionice, seminari, okrugli stolovi, predavanja, zajednički sastanci, tekstovi u stručnim izdanjima i druge aktivnosti koje bi bile usmjerene na unaprijedjenju uslova poslovanja, slobodnog kretanja ljudi, roba i kapitala;
• gostovanje stručnjaka ISRCG na radionicama i predavanjima iz oblasti izrade finansijskih planova i elaborate, zatim analize finansijskih izvještaja, koje organizuje UJN;
• gostovanje članova UJN na radionicama i predavanjima koje organizuje ISRCG;
• organizovanje radionica za učesnike u postupku javnih nabavki u oblasti revizije i računovodstva;
• druge oblasti saradnje u duhu ovog Sporazuma, za koje potpisnici ustanove zajednički interes.

U okviru realizacije ovog Sporazuma, UJN i ISRCG su saglasni da će:

• omogućiti mehanizam za razmjenu iskustava, znanja, ekspertize i dobrih praksi izmedju eksperata ISRCG na jednoj i članova UJN na drugoj;
• zajednički organizovati dogadjaje iz člana 2, stav 1 u svrhu ostvarivanja zajedničkih i strateških ciljeva obje organizacije.
• pružiti uzajamnu pomoć i podršku u uspostavljanju saradnje i povezivanju sa srodnim organizacijama, institucijama i naučnim ustanovama uz poštovanje osnovnih principa i načela ovog protokola.

UJN i ISRCG su saglasni da razmjenjuju informacije od obostranog interesa u skladu sa medjusobno dogovorenim načelima saradnje.

UJN i ISRCG će imenovati minimum po jednu osobu iz rukovodećih timova, koja će biti zadužena za realizaciju saradnje i koordinaciju zajedničkih aktivnosti, a u skladu sa Statutima svake ustanove pojedinačno. UJN i ISRCG će kroz zajedničke konsultacije nastojati da identifikuje prioritete saradnje za 2015. godinu kao i konkretne aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje tih prioriteta i ciljeva saradnje. Ovaj Sporazum je zaključen na neodredjeno vrijeme i može se mijenjati i dopunjavati na zahtjev svake potpisnice i uz saglasnost druge potpisnice.

Ovaj Sporazum je podržan od strane najviših organa potpisnica i stupa na snagu danom potpisivanja. Sporazum će trajati dok za njega postoji obostrani interes strana potpisnica.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predstavnici ISR CG kao i predstavnici Uprave, Pomoćnica Direktora UzJN g-đa Mara Bogavac i Viši savjetnik g-đa Bojana Ačković.

PR Služba Uprave