Potpisan sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke Crne Gore i Instituta za standardizaciju

Podgorica, 16. februar 2018. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke CG potpisan je Sporazum o saradnji Uprave za javne nabavke Crne Gore (UzJN CG) i Instituta za standardizaciju Crne Gore. Sporazum u ime Uprave za javne nabavke potpisao je Direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević a u ime Instituta za standardizaciju Direktor g-din Perica Turković.

Uprava za javne nabavke Crne Gore (UzJN) i Institut za standardizaciju Crne Gore dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na profesionalno unaprijeđenje znanja i vještina u poslovnom svijetu, unaprijeđenje privrednog ambijenta i promociju ekonomske saradnje među privrednim subjektima i naučno obrazovnim institucijama. Uprava za javne nabavke i Institut za standardizaciju Crne Gore smatraju da definisana zakonska rješenja u oblasti javnih nabavki i njihova primjena u praksi imaju značajnu ulogu u promociji društvenog i ekonomskog razvoja. Prepoznajući izuzetan potencijal u razmjeni iskustava između eksperata za javne nabavke sa jedne i eksperata iz oblasti standardizacije sa druge strane, kao i velike mogućnosti za zajedničku saradnju u cilju unaprijedjenja ekonomskog ambijenta, strane potpisnice su se izjasnile da su saglasne o sljedećem: da pristupaju ovom Sporazumu o saradnji u dobroj vjeri i obavezuju se da uspostave, unaprjeđuju i promovišu saradnju kroz zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju individualnih ciljeva svake strane potpisnice Sporazuma.

Osnov realizacije ovog Sporazuma o saradnji biće poštovanje principa i načela ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja, uzajamne pomoći i podrške, nemiješanja u unutrašnje stvari i partnerstva.

Oblasti saradnje će se koncentrisati na sprovodjenju aktivnosti kao što su:

  • osnaživanje povjerenja između potpisnica i stvaranje održivog partnerstva zasnovanog na principima transparentnosti,odgovornosti i međusobnog uvažavanja,
  • Jačanje institucionalnog dijaloga između potpisnica kroz unaprijeđene mehanizme razmjene informacija i znanja,
  • Koordinacija napora i aktivnosti na planiranju i sprovođenju projekata od obostranog interesa,koji su značajni za crnogorsku privredu i društvo.

U okviru realizacije ovog Sporazuma, potpisnici su saglasni da će:

  • omogućiti mehanizam za razmjenu iskustava, znanja, ekspertize i dobrih praksi između eksperata,
  • zajednički organizovati događaje iz člana u svrhu ostvarivanja zajedničkih i strateških ciljeva obje „organizacije“,
  • pružiti uzajamnu pomoć i podršku u uspostavljanju saradnje i povezivanju sa srodnim organizacijama, institucijama i naučnim ustanovama uz poštovanje osnovnih principa i načela ovog protokola.

Potpisnici su saglasni da razmjenjuju informacije od obostranog interesa u skladu sa međusobno dogovorenim načelima saradnje.

Institut za standardizaciju Crne Gore obezbjeđuje prostorije i tehničke usluge na prostoru Crne Gore  za organizovanje seminara, nastave i drugih oblika saradnje, kao i saradnički kadar koji će pratiti realizaciju predviđenih aktivnosti.

Sredstva vezana za projekte po ovom Sporazumu biće obezbijeđena u skladu sa finanisjskom politikom i mogućnostima potpisnika Sporazuma, sredstvima međunarodnih organizacija, donacijama i drugim izvorima.

Saradnja između sporazumnih strana odvijaće se na principima partnerstva, nezavisnosti i samostalnosti potpisnica u cilju ostvarivanja i unapređenja obostranog i javnog interesa.

Ovaj Sporazum se zaključuje na vrijeme od četiri (4) godine, počev od dana potpisivanja. Po isteku roka iz stava 1 ovog člana, Sporazum se može produžiti uz saglasnost strana Sporazuma.

Strane iz Sporazuma saglasne su da eventualne sporove koji nastanu povodom njegove realizacije riješe sporazumno.

Svaka ugovorna strana može zahtijevati raskid Sporazuma ako nastupe okolnosti koje bitno povređuju interese ugovorene strane bez njene krivice.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su direktor Instituta za standardizaciju g-din Perica Turković, direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević, pomoćnica Direktora g-đa Mara Bogavac i Samostalni savjetnik g-đa Marija Popović.

 

PR Služba Uprave