Potpisivanje Sporazuma o saradnji izmedju Direkcije za javne nabavke i Komisije za sprečavanje sukoba interesa (DAN, 16.06.2011. godine)

Članak iz novina