POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 08. jun  2022. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.

 Termin održavanja  obuke je  srijeda, 08. jun  2022. godine, od 9:00-15:00 časova.

Obuka će se organizovati u Plenarnoj sali, u prizemlju u staroj zgradi Vlade, ul. Jovana Tomaševića 2,  Podgorica.

Broj polaznika je ograničen.

Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa utorkom, 07. jun 2022. godine do 12:00 časova  prijave na dolje navedenu e-mail adresu popunjavanjem  prijave za pohađanje obuke.

Kontakt osoba:

Mara Bogavac, Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje – polaganje stručnog ispita na poslovima javnih nabavki

Telefon:+382 67 270 262

Email: mara.bogavac@mif.gov.me

 

PRILOG:

  • Agenda
  • Prijava za pohađanje obuke

 

Agenda

Prijava