POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 24. januar. 2023. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.

 Termin održavanja  obuke je  utorak 24.01.2023, od 9:00-15:00 časova.

Broj polaznika je ograničen.

Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa utorkom, 23. januara do 12:00 časova  prijave na dolje navedenu e-mail adresu popunjavanjem  prijave za pohađanje obuke.

Kontakt osoba:

Ljiljana Nikolić, Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje – polaganje stručnog ispita na poslovima javnih nabavki

Jovana Aničić, Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje – polaganje stručnog ispita na poslovima javnih nabavki

Telefon:+382 67 003 023

Email: jovana.anicic@mif.gov.me

 

PRILOG:

  • Prijava za pohađanje obuke

Prijava