POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene kod naručioca i drugih zainteresovanih lica

Ministarstvo finansija  – Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje prvu u nizu obuka na temu primjene novih zakonskih rješenja u oblasti  javnih nabavki za naručioce i druga zainteresovana lica,  23. februara 2023. godine.

Obuka će se organizovati u staroj zgradi Vlade, sala za sastanke, ulica Jovana Tomaševića broj 2., Podgorica.

Broj polaznika je ograničen na 60.

Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 22. februarom tekuće godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: ljiljana.nikolic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i dostave popunjenu prijavu za pohađanje obuke koja se nalazi u prilogu.

Obrazac za prijavu i Agenda u prilogu.

Download

Download