POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 23. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod ponuđača.

Obuka je planirana za  srijedu, 23. mart 2022. godine, u terminu: 09:00-12:00 časova.

Molimo zainteresovana lica da najkasnije do utorka,  22. marta 2022. godine do 12:00 časova dostave prijavu iz priloga ovog obavještenja na navedenu e-mail adresu.

Prijavljenim polaznicima obuke administratori Direktorata dostaviće na e-mail adrese link za pristup Zoom aplikaciji preko koje će se obuka realizovati.

Kontakt osoba za prijave:

Mara Bogavac, Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje – polaganje stručnog ispita na poslovima javnih nabavki

Telefon:+382 67 270 262

Email: mara.bogavac@mif.gov.me

 

PRILOG:

– Agenda

– Prijava

Agenda

Prijava