POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 15. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica za vršenje poslova javnih nabavki.

Obuka je planirana za utorak, 15. mart 2022. godine, u terminu: 09:00-15:00 časova.
Molimo službenike za javne nabavke i druga zainteresovana lica da najkasnije do ponedeljka, 14. marta 2022. godine do 12:00 časova dostave prijavu iz priloga ovog obavještenja na navedenu e-mail adresu.
Prijavljenim polaznicima obuke administratori Direktorata dostaviće na e-mail adrese link za pristup Zoom aplikaciji preko koje će se obuka realizovati.
Kontakt osoba za prijave:
Mara Bogavac, Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje – polaganje stručnog ispita na poslovima javnih nabavki
Telefon:+382 67 270 262
PRILOG:
– Agenda

– Prijava

Agenda

Prijava