PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODOBRENIH PREDLOGA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine

Download