Predstavnici Sekreterijata STO u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 27.04.2017. godine – Sekreterijat Svjestke Trgovinske Organizacije i Vlada Crne Gore otpočeli su sa prvim pregledom trgovinskih politika Crne Gore. Tim povodom predstavnici STO – Sekretarijata borave u trodnevnoj misiji  Crnoj Gori, a plenarni sastanak održan je danas u Upravi za javne nabavke. Cilj posjete  predstavnika Sekreterijata STO je  dostavljanje dokumenata i propisa Sekreterijatu STO, koji se odnose na trgovinske, ekonomske i monetarne politike Crne Gore preuzete članstvom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sekreterijata STO; g-din Sergio Stamnas, savjetnik u odjeljenju revizije politike trgovine i gđa Katie Waters, savjetnik u odjeljenju  revizije politike  trgovine, Amasadorka Zorica Marić – Đorđević, stalni predstavnik Crne Gore u STO,  predstavnica Ministarstva Ekonomije g-đa Aida Salagić kao i predstavnici Uprave za javne nabavke Direktor doc dr Mersad Mujević, gđica Sanja Poleksić i gđica Nerma Kalač, samostalne savjetnice u UzJN.

Direktor UzJN  dr Mersad Mujević, upoznao je prisutne sa ternutnom pozicijom politike javnih nabavki u našoj zemlji, posebno se osvrćući na činjenicu da javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije i da je tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države, da je Poglavlje V – Javne nabavke otvoreno 18. decembra 2013. godine sa jasnim mjerama za njegovo zatvaranje, i napomenu da se radi o tome da;

  • CG mora uskladiti čitav zakonodavni sistem javnih nabavki s pravnom tekovinom EU u svim oblastima, s posebnim fokusom na oblast koncesija, javno-privatnog partnerstva (JPP) i nabavke u oblasti odbrane,
  • CG mora postaviti adekvatne administrativne i institucionalne kapacitete na svim nivoima i preduzeti adekvatne mjere da osigura primjenu zakona prije pristupanja EU.

Ovo posebno podrazumijeva:

  • Implementaciju Strategije za razvoj sistema javnih nabavki za period 2011-2015 i akcionih planova za njeno sprovođenje u cilju jačanja administrativnih kapaciteta, uključujući adekvatne obuke na svim nivoima.
  • Pripremu praktičnih alatki za nadgledanje (uključujući administrativna pravila, instrukcije, priručnike i standardna ugovorna dokumenta).
  • Jačanje kontrolnih mehanizama koji su neophodni kako bi se osiguralo da sistem bude pouzdan, uključujući dobar nadzor i pojačanu transparentnost faze izvršenja javnih ugovora zasnovanih na sistematičnoj procjeni rizika sa prioritetom kontrole ranjivih sektora i procedura.
  • Efikasno fukncionisanje sistema pravne zaštite, uključujući pravnu zaštitu u oblasti koncesija, JPP i oblasti odbrane.
  • Mjere/aktivnosti vezane za prevenciju i borbu protiv korupcije i sukoba interesa u oblasti javnih nabavki kako na državnom tako i na lokalnom nivou.
  • CG mora pokazati dobar bilans rezultata fer i transparentnog funkcionisanja sistema javnih nabavki koji obezbjeđuje vrijednost za novac, konkurenciju i efikasnu zaštitu od korupcije.

U nastavku razgovora dr Mujević istakao je značaj  potpisivanja GPA Sporazuma, važnost   osnovnih principa po kojima funkcioniše Svjetska trgovinska organizacija, princip trgovine bez diskriminacije. Mujević je istakao da je osnovna prednost članstva to što zemlja dobija garanciju da će njeni izvoznici na tržištu ostalih članica biti tretirani po jednakim i tačno utvrđenim pravilima. STO nije institucija “ slobodne trgovine“, već sistem pravila definisan na način koji promoviše slobodnu konkurenciju, nameće efikasno korišćenje oskudnih resursa, povećava strana ulaganja i ubrzava transfer tehnologije, a sve to daje doprinos ekonomskom rastu i razvoju“.

Direktor Mujević je upoznao prisutne sa Strategijom  razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 god.,  kao i sa mjerama i ciljevima koji se namjeravaju postići u predstojećem periodu,  uputio prisutne na Portal  Uprave,  na koje se objavljuju sve aktivnosti Uprave, kao i sve informacije važne za postupak javne nabavke od Planova obveznika do Ugovora zakljućenih sa ponuđačima i godišnji izvještaj Uprave za javne nabavke, koji usvaja Vlada Crne Gore. Osvrnuo se i na obuke i ispit za rad na poslovima javnih nabavki, koje Uprava realizuje u sklopu svojih redovnih aktivnosti.

Ambasadorka Crne Gore pri STO Zorica Marić-Đorđević,  upoznala je prisutne sa procesom pristupanja Crna Gora Sporazumu (GPA), istakla značaj istog, kao i složenosti  i specifičnosti procesa pristupanja i zahvalnost UzJN na strpljenju i dosljednosti u pregovorima koji su vođeni.

Predstavnici Sekreterijata STO iskazali su zahvalnost UzJN na dobrodošlici, prestavljanju i upoznavanju  sa sistemom javnih nabavki u Crnoj Gori, kao i  značaj buduće saradnje.

 

PR SLUŽBA UzJN