Predstavnici Uprave za javne nabavke, Direktor Mersad Mujević sa svojim savjetnicama Sandrom Škatarić i Sanjom Poleksić primili su predstavnike Ekspertske komisije G-dju Lauru Stefan i G-dina Marcin Gluchowski u formi ekspertske misije u oblasti vladavine prava, a na temu analize Zakona o javnim nabavkama i sporvodjenju istog, kao i akitivnosti na učinkovitosti antikorupcijskih mjera u sistemu javnih nabavki

Download